Opdateret: 7. apr. 2014

Nyt siden sidst

Årsskrift 2013 er udkommet og er udsendt til foreningens medlemmer.

To nye arrangementer:

Søndag den 27. april 2014: Tag med på en (u)hyggelig byvandring på Nørrebro, eller oplev det gamle brokvarter fra en ny—og blodig—side. (Arrangementet er desværre overtegnet)

Søndag den 25. maj 2014: Tag med på en omvisning på Assistens Kirkegård, som tager udgangspunkt i krig gennem 250 år og relaterer sig til personer hvor krig på den ene eller anden måde fik en betydning for deres liv og livsværk.

Årsskrift 2013

Årsskrift 2013


Nyt hjemmeside-layout

I anledning af at foreningens hjemmeside er godt 10 år gammel er hjemmside-layout'et blevet frisket op. Alt indhold fra de gamle sider skulle stadig være at finde, men der kan rettes henvendelse til foreningens webmaster Thomas Bøvith på webmaster@noerrebrolokalhistorie.dk, hvis man mener at der er ting, som ikke ser ud, som de bør.

Den gamle hjemmeside

Hjemmesiden, 2003-2014.

Den nye hjemmeside

Hjemmesiden, april 2014-.


Foto fra arkivet

Nørrebrogade, set fra Dr. Louises Bro

Nørrebrogade, set fra Dr. Louises Bro. (Se flere billeder fra Nørrebro).

Vidste du at ...

Nørrebrogade fra Runddelen og ud til Nørrebro Station hed Lygtevej indtil 1873?

Bliv medlem

Ved at blive medlem af Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv støtter du foreningens arbejde for at udbrede kendskabet til og styrke interessen for Nørrebros historie og lokale identitet. Du modtager ved indmeldelse det nyeste årsskrift, som hver år i februar udsendes til foreningens medlemmer. Som medlem har du også mulighed for at deltage i foreningens arrangementer.

Nyhedsbrev

Abonner på foreningens nyhedsbrev og bliv orienteret om byvandringer, foredrag og udgivelser: